> На главную страницу
> Добавить в избранное
> Любопытные новости
> Канал в Инстаграм
Ограничение: 16+

 

PORNO

Türkiye'de porno denince akla gelen ilk porno site projesi liderlerinden biri haline geldiğinde, sitemizin ziyaretçilerine en güzel ve en iyi kalitede porno sunma gururu ile devam ediyor.

xxx net bir porno videosunu izlemenin yeni yoludur

Ama üçlü xxx'in porno ve erotik tarzla ilgili her şeyi gösterdiğini biliyor muydunuz. Bu, üç x türkçeyi telaffuz etme yönteminden kaynaklanmaktadır. ecs, ecs, ecs ingilizce olarak üçlü seks sex cinsiyete çok benzer. Pornografi ve cinsiyete ışık tutan bir tür açık ve erotik bir mesaj. Son zamanlarda, yalnızca yetişkinlerin konularıyla ilgilenen yeni internet alanları için bir uzantı yaptılar. Pornografi görüldü ve tüketildi.

Bu nedenle, sitemizin tamamen xxx tanımlayabileceğimiz porno videolara ayrılmış bir bölümü oluşturmaya karar verdik. Bizim için bazen aşırı seks erotik bir tür anlamına gelen bir kısaltma. Bu nedenle sitemizin sadece xxx başlıklı bölümünde, güçlü ve aşırı cinsiyetteki tüm porno videoları eklemeyi seçtik. Fakat yavaş yavaş başlayalım ve sitemizin bölümünü analiz etmeye başlayalım.

İlk tercih için çift ve üçlü penetrasyon videoları yerleştirmeye karar verdik. Aynı anda iki ya da üç erkek tarafından becerilen bir kadının çok erotik bir sahne olduğunu düşünüyoruz. Bu normal çift cinsiyetiyle ilgili değil. Bu bölümde, birkaç erkek tarafından becerilen gerçek slutty kadınlarının birçok videosunu bulabilirsiniz. Temelde çift ve üçlü penetrasyonlar. Şimdi xxx bölümünde ne tür bir videoyu deneyeceğinizi anladığınıza göre, mevcut diğer video türlerini gözden geçiriyoruz.

Anal ve vajinal fisting videoları. Her şeyi ağzına sokan yalnız kadınlar. Amcıklarının genişlemesi ve kıç deliği olan gerçek dişiler, dirençlerini zorlarlar. Yayımlanmayan aşırı fisting sahneleri. Çocuklar bile xxx'in bu bölümünün kahramanlarıdır. Mesela, güzel bir pasif çocuğun köpek tarzına sokulduğu ve kıçını kadının yumruğundan vurduğu porno bir video gördünüz mü? Bu, bu bölümde bulacağınız türden bir video.

Ancak xxx porno videolarını ziyaret etmeye devam ederek, hem kadınlar hem de erkekler için sunum ve hakimiyet videolarına bir göz atmanızı öneririz. Burada kölelik, aşağılanma ve teslimiyetle seks hakkında konuşuyoruz. Bu metres ve köleler alemidir. Birincisi, eşine hükmetmeyi seven kadınlar. Kelepçelerdeki gerçek sahneler, sant'andrea'nın kırbaçları ve haçları, karmaşık bir erotik senaryonun kahramanları ve keşfedilecek her şeydir. Mutlak efendilerinin en utanç verici ve karmaşık köleleri, yapmalarını emrettiği şeyi yapar. Bu xxx kategorisinde ayrıca gerçek istismar ve tehdit altındaki gerçek becerilerin videolarını da dahil ettik.

Ama neden ayrıca fetiş porno videolarımızın xxx bölümüne de girmiyorsunuz? Kadın ayağının yüceltilmesinden tapmaya, koklamaya ve sikişmeye, adet kadınlarıyla seks sahnelerine, külot ve kirli iç çamaşırlarına kadar. En çok talep edilen ve niş sert türlerden biri aslında kullanılanınkidir. Erkekler, yaşayan bir kadın hakkında bilgi sahibi olduklarında kadınlarını severler.

Belirli bir porno videosu ve trans'u gören herkes tarafından aranan ve aranan kullanıcılar tarafından çok aranan. Trans seks, insan doğasının istediği şekilde ve seks hayranlarının kullanımı ve tüketimi için şekillendiği bir alternatif seks türüdür. Ne beklemeli? Sitemizin xxx bölümünde yer alan yazılar, altensiyel cinsiyet ve çok ilgi çekici gerçek çabalar yaşamaya başlar. Porno video izlemenin yeni bir yolu kesinlikle aşırı hardcore bölümümüzden geçiyor.

Группа в Facebook: Группа ВКонтакте: Происшествия: Политика: Экономика: Туризм: Энергетика,ЖКХ,Транспорт: Рыба и экология: Общество: Связь и СМИ: Анонс: Аналитика: Дальний Восток и Арктика: Странная жизнь: Спорт: Банки: Культура и Религия: АбзацЪ: АНТИкоррупция: Выборы: Соцсети/Видео: ЗОЖ-красота-йога:


 

Проект резолюции Всероссийского форума социальных работников

Mon, 30 Mar 2015 13:29:58
Документ будет доработан с учетом предложений, прозвучавших в ходе Форума. Об этом заявил Дмитрий Медведев на пленарном заседании.

«В целях выполнения задач, поставленных в Послании Президента Российской Федерации В.В.ПУТИНА Федеральному Собранию Российской Федерации от 04 декабря 2014 года, заслушав и обсудив доклад Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.МЕДВЕДЕВА и выступления участников на дискуссионных площадках, участники Форума отмечают, что инициированные Президентом Российской Федерации В.В.ПУТИНЫМ и проводимые в настоящее время преобразования в социальной сфере создают необходимые условия для сохранения качества социальных услуг в сложившейся экономической ситуации в стране, прежде всего за счет модернизации и оптимизации системы социального обслуживания, повышая результативность деятельности социальных учреждений.

Участники Всероссийского форума социальных работников отмечают, что система социального обслуживания в нашей стране вступила в период глубоких преобразований, определяемых изменением законодательства, модернизацией организационных и технологических основ социальной работы, всесторонней перестройкой идеологии предоставления социальных услуг на основе их адресности, антикризисных механизмов и Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 - 2016 годах.

В соответствии с Планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 – 2016 годах будут реализованы меры, направленные на активизацию структурных изменений в российской экономике, стабилизацию работы системообразующих организаций в ключевых отраслях и достижение сбалансированности рынка труда, снижение инфляции и смягчение последствий роста цен на социально значимые товары и услуги для семей с низким уровнем доходов, достижение положительных темпов роста и макроэкономической стабильности в среднесрочной перспективе.

С 01 января 2015 года вступил в силу ряд важных законов, в том числе законы, совершенствующие систему пенсионного страхования, закон о специальной оценке условий труда, а также закон об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации. В целом система социальной поддержки, включая систему социального обслуживания, затрагивает 35 миллионов человек.

Впервые деятельность социальных работников, специалистов по социальной работе, сотрудников других специализаций, руководителей организаций социального обслуживания начала регламентироваться профессиональными стандартами, которые не только излагают трудовые функции соответствующих работников, но также закладывают основы их профессиональной подготовки и переподготовки, требования к их компетенциям, знаниям, умениям и навыкам.

Включение в процесс предоставления социальных услуг негосударственных организаций призвано оптимизировать ресурсы, привлекаемые в социальное обслуживание, расширить спектр предоставляемых гражданам услуг, повысить эффективность и качество деятельности организаций социального обслуживания за счет стимулирования конкуренции между ними.

Участники Форума считают необходимым:
повысить доступность и качество социальных услуг в целях всестороннего удовлетворения потребностей граждан;

продолжить процессы модернизации и оптимизации системы социального обслуживания, повышая результативность её деятельности;

разрабатывать и внедрять более эффективные технологии социального обслуживания граждан, в первую очередь стационарозамещающие технологии, с более активным привлечением социально-ориентированных некоммерческих организаций и негосударственного сектора;

апробировать и содействовать внедрению в практику социального обслуживания механизма социального сопровождения, ориентированного на комплексное решение социальных проблем;

развивать эффективные методики содействия повышению качества социальных услуг, включая профессиональное наставничество;

развивать технологии обучения при проведении повышения квалификации и переподготовки кадров, включая использование современных информационных технологий удаленного доступа;

оказывать поддержку региональным профессиональным объединениям социальных работников, расширять их создание в субъектах Российской Федерации;

привлекать профессиональные объединения в деятельность по независимой оценке качества предоставления социальных услуг;

внедрить рейтинговую оценку деятельности руководителей и сотрудников учреждений социального обслуживания, на основе которой формировать списки победителей конкурса «Лучший социальный работник» Российской Федерации;

расширить круг мероприятий по повышению престижа профессий «социальный работник», «социальный педагог» посредством проведения конкурсов профессионального мастерства, форумов социальных работников, привлечения возможностей СМИ, повышения психологической устойчивости сотрудников учреждений, снижения риска «профессионального выгорания», укрепления корпоративной культуры.

Для выполнения вышеперечисленных задач участники Форума РЕШИЛИ:

1.Рекомендовать Правительству Российской Федерации:
до 2017 года (включительно) продолжить мероприятия по поддержке региональных программ по созданию доступной среды для инвалидов, включая формирование безбарьерной школьной среды;
при формировании проекта Федерального закона «О Федеральном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» предусмотреть финансовые средства федерального бюджета на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации на уровне не ниже уровня финансирования, предусмотренного на 2015 год;
обеспечить привлечение компаний, обладающих современными технологиями производства товаров для инвалидов, в целях развития импортозамещающего производства таких товаров на территории Российской Федерации;
обеспечить распространение лучшего регионального опыта по оказанию социальных услуг населению, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальных сайтах Минтруда России и Минэкономразвития России в сети Интернет, с целью расширения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере;
продлить программу материнского (семейного) капитала после 2016 года как эффективную меру демографической поддержки, проработать вопрос расширения направлений использования материнского (семейного) капитала, включая приобретение технических средств реабилитации, не входящих в федеральный перечень технических средств реабилитации;
совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, доработать модельную программу по социальному сопровождению семей с детьми и направить для реализации во все субъекты Российской Федерации;
предусмотреть в государственной программе «Доступная среда» на 2016 - 2020 годы комплекс мер по развитию ранней помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов;
совместно с исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации усилить меры социальной поддержки на селе жителей сельской местности, в том числе улучшить транспортную доступность объектов социальной инфраструктуры для сельских жителей, доставку им товаров первой необходимости и продуктов питания, увеличить охват мобильными бригадами соцобслуживания сельских населенных пунктов;
совместно с исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации разработать «дорожные карты» обеспечения в субъекте Российской Федерации доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;
совместно с исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации осуществлять постоянный мониторинг обеспечения многодетных семей земельными участками с подведенной инфраструктурой, а также оказания таким семьям иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно в соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 487-ФЗ «О внесении изменений в статью 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации«;
совместно с исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации при оказании государственной социальной помощи малоимущей семье с детьми включить в перечень мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации, обеспечение надлежащих условий для развития, воспитания и образования детей в семье;
совместно с фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации провести анализ законодательных норм, регулирующих оказание социальных услуг несовершеннолетних, предусмотренных Федеральным законом от 28.12.2013 №442 «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» и Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями) и при необходимости проработать предложения о внесении изменений в указанные законы в целях их взаимосогласования.
Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации:

продолжить поддержку программ общественных организаций инвалидов по содействию трудоустройству инвалидов на рынке труда и др.;
разработать и внедрить современные объективные методики для освидетельствования лиц, пострадавших на производстве;
внедрить в учреждениях медико-социальной экспертизы электронную систему управления очередью;
завершить работу по принятию необходимых нормативных правовых актов в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года №464-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ»;
при разработке стратегии действий в интересах пожилых людей учесть рекомендации Форума социальных работников по структуре, конкретным направлениям и мероприятиям проекта стратегии;
совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерациипересмотреть положения Инструкции об организации медицинского обслуживания, противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий в психоневрологических интернатах, утвержденной приказом Министерства социального обеспечения РСФСР от 24 сентября 1981 года №109, с учетом нового законодательства об охране здоровья, об оказании психиатрической помощи населению, об основах социального обслуживания граждан и нормативах при проживании в стационарных учреждениях социального обслуживания;
совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации и социально ориентированными НКО обобщить и распространить позитивный опыт работы субъектов Российской Федерации по развитию сопровождаемого проживания и организации возмездной опеки (по типу «приемной семью») для лиц с расстройствами психического здоровья на основе положений Федерального закона «Об опеке и попечительстве». Подготовить методические рекомендации по разработке нормативного акта субъекта Российской Федерации, регламентирующего данный вопрос;
совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерацииразработать правовые механизмы, обеспечивающие стимулирование трудовой занятости граждан пожилого возраста, повышение их квалификации, развитие наставничества с использованием экспертного потенциала, создание возможностей трудовой занятости (неполный день или неполную рабочую неделю).
Министерству образования и науки Российской Федерации:

актуализировать федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования в области социальной сферы;
в рамках реализации Госпрограммы «Доступная среда» до 2020 года организовать обучение специалистов, участвующих в образовательном процессе лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с целью обеспечения инклюзивного образования в образовательных организациях, а также оказывать поддержку образовательным организациям, реализующим адаптивные образовательные программы по реализации мероприятий по формированию доступной среды;
разработать единую программу и методические пособия для обучения компьютерной грамотности граждан пожилого возраста, обратив особое внимание на необходимость обучения их умению коммуникации с информационными ресурсами органов, предоставляющих им государственные услуги;
совместно с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации внести изменения в нормативные правовые акты в целях повышения доступности образовательного процесса для детей инвалидов, обеспечения профориентационной работы и мониторинга этих процессов;
совместно с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации принять меры, направленные на развитие системы подготовки и обучения воспитанников навыкам самостоятельного проживания и самообслуживания в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в образовательных организациях интернатного типа, реализующих адаптированные образовательные программы.
Министерству здравоохранения Российской Федерации:

в рамках реализации Госпрограммы «Доступная среда» до 2020 года организовать пилотную отработку направления формы 088/у в учреждения медико-социальной экспертизы, без участия гражданина, обеспечив защиту персональных данных для последующего тиражирования результатов пилотного проекта в других субъектах Российской Федерации;
предусмотреть включение в профессиональные стандарты, соответствующих медицинских специальностей, требования в части гериатрических умений и навыков;
совместно с Министерством образования и науки Российской Федерацииорганизовать разработку программ дисциплин, модулей, обеспечивающих подготовку студентов лечебных и стоматологических факультетов медицинских вузов по вопросам геронтологии, гериатрии и геротехнологии;
развивать «школы ухода» для родственников больных хроническими и психическими заболеваниями, в том числе психическими.

2.Высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации:
предусмотреть в бюджетах субъектов Российской Федерации необходимые объемы средств на обучение, переподготовку и повышение квалификации работников организаций социального обслуживания и меры поощрения указанных работников;
провести дополнительный мониторинг состояния психоневрологических интернатов, функционирующих на территории субъекта, включающих анализ материально-технической базы, очередности, соблюдения норм жилья, питания, обеспечения мягким инвентарем, предметами личной гигиены и оборудования. Принять меры по обеспечению полного соблюдения прав граждан, находящихся в интернатах;
активизировать работу по привлечению к оказанию психоневрологическим интернатам и проживающим в них гражданам благотворительной помощи бизнес-сообществами и волонтерскими организациями;
обеспечить необходимые условия для проведения с участием общественных организаций независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания в соответствии с положениями статьи 7 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимо оценки качества оказания услуг организациям в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования».

3.Рекомендовать фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и в законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов Российской Федерации:
осуществлять мониторинг правоприменительной практики реализации Федерального закона от 28.12.2013 №442 «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» и нормативных актов, принятых во исполнение указанного закона законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, вырабатывать предложения в целях повышения эффективности реализации указанного закона.

4.Рекомендовать фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации:
разработать и внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации законопроект, предусматривающий увеличение размера стандартного налогового вычета для родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, воспитывающих детей-инвалидов;
провести в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации обсуждение вопросов внедрения профессиональных стандартов в социальной сфере и совершенствования на их основе образовательных стандартов с целью инновационного развития социальной сферы с привлечением специалистов Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения Высшего профессионального образования Российского государственного социального университета и Учебно-методического объединения вузов России по образованию в области социальной работы;

5.Рекомендовать региональным отделениям Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместно с фракциями «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечить принятие необходимых нормативных правовых документов с учетом рекомендаций Форума.

6.Рекомендовать региональным, местным, первичным отделениям Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместно с Региональными координаторами и руководителями федеральных партийных проектов «Старшее поколение», «Доступная среда», «Крепкая семья»осуществлять постоянный мониторинг качества предоставляемых социальных услуг, проводить разъяснительную работу с населением по вопросам защиты прав гарантирующих доступность социальных услуг и их высокое качество».


Назад | Обсудить в блоге редактора
Реклама:

Последние новости раздела:
Mon, 29 Jun 2020 23:40:53 Пенсионерам-опекунам с 1 июля возобновляется индексация пенсии
Sat, 27 Jun 2020 22:12:12 Врачи назвали тревожные симптомы от вакцинации коронавируса
Wed, 24 Jun 2020 23:54:05 В сеть попали данные миллионов пользователей Telegram
Mon, 22 Jun 2020 02:47:39 Связь между группой крови и смертностью от коронавируса подтверждена
Sat, 20 Jun 2020 19:01:30 О вступлении мира в новую опасную фазу пандемии предупредил глава ВОЗ
Fri, 19 Jun 2020 19:57:58 О том, кому опасно загорать, рассказали врачи
Thu, 04 Jun 2020 21:19:34 Почта России закупила новые автомобили для регионов Дальнего Востока
Wed, 03 Jun 2020 22:46:17 Жители Камчатского края смогут стать участниками создания грандиозной онлайн-мозаики из российских флагов
Wed, 03 Jun 2020 03:54:27 Крупнейшая за три года вспышка замечена на Солнце
Mon, 01 Jun 2020 21:49:34 Следственное управление информирует
Mon, 25 May 2020 22:40:54 Массовую вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью
Wed, 20 May 2020 22:16:40 Число заразившихся коронавирусом в России превысило 300 тыс.
Tue, 19 May 2020 21:00:40 Об успешных испытаниях вакцины от коронавируса на людях заявили в США
Tue, 19 May 2020 18:58:16 Теплый июнь спрогнозировали в Гидрометцентре
Mon, 18 May 2020 21:34:47 8926 случаев коронавирусной инфекции за сутки зафиксировали в России
Mon, 18 May 2020 06:29:22 В России остановился рост заболеваемости коронавирусом
Fri, 15 May 2020 08:46:53 Ученые СПбГУ открыли в вулканах на Камчатке два новых минерала с наноразмерными кластерами
Thu, 14 May 2020 20:46:13 Во время самоизоляции 73 жителя России стали лотерейными миллионерами
Thu, 14 May 2020 20:25:17 Меньше 10 тыс. случаев заражения коронавирусом впервые со 2 мая выявили за сутки в России
Thu, 14 May 2020 19:52:11 Необходимое количество предметов ЕГЭ для поступления в вузы выпускники школ смогут выбрать
Tue, 28 Apr 2020 06:24:11 Глава Минприроды предсказал самое жаркое лето
Tue, 28 Apr 2020 06:19:00 Режим самоизоляции можно постепенно снимать после 12 мая - Роспотребнадзор
Sun, 19 Apr 2020 23:48:38 Православные христиане празднуют Светлый праздник Пасхи
Thu, 02 Apr 2020 15:50:16 Яндекс запустил Школу в онлайне
Sat, 28 Mar 2020 18:44:07 В «Почте России» рассказали о режиме работы на выходные
Thu, 26 Mar 2020 22:45:56 Почта России запустила сервис отправки посылок по номеру телефона
Thu, 26 Mar 2020 17:40:27 Яндекс подготовит учителей к переходу на «дистанционку»

Информация о сайте


Голосование
Кого нужно наказывать за Fake News и неуважение к власти?
никого не наказывать79%
журналистов и блогеров11%
чиновников5%
всех подряд3%
граждан1%
Старт: Mon, 11 Mar 2019 19:06:06.
Опрошено: 87.
Партнеры

Камчатское ВремяКамcity