> На главную страницу
> Добавить в избранное
> Любопытные новости
> Канал в Инстаграм
Ограничение: 16+

 

PORNO

Türkiye'de porno denince akla gelen ilk porno site projesi liderlerinden biri haline geldiğinde, sitemizin ziyaretçilerine en güzel ve en iyi kalitede porno sunma gururu ile devam ediyor.

xxx net bir porno videosunu izlemenin yeni yoludur

Ama üçlü xxx'in porno ve erotik tarzla ilgili her şeyi gösterdiğini biliyor muydunuz. Bu, üç x türkçeyi telaffuz etme yönteminden kaynaklanmaktadır. ecs, ecs, ecs ingilizce olarak üçlü seks sex cinsiyete çok benzer. Pornografi ve cinsiyete ışık tutan bir tür açık ve erotik bir mesaj. Son zamanlarda, yalnızca yetişkinlerin konularıyla ilgilenen yeni internet alanları için bir uzantı yaptılar. Pornografi görüldü ve tüketildi.

Bu nedenle, sitemizin tamamen xxx tanımlayabileceğimiz porno videolara ayrılmış bir bölümü oluşturmaya karar verdik. Bizim için bazen aşırı seks erotik bir tür anlamına gelen bir kısaltma. Bu nedenle sitemizin sadece xxx başlıklı bölümünde, güçlü ve aşırı cinsiyetteki tüm porno videoları eklemeyi seçtik. Fakat yavaş yavaş başlayalım ve sitemizin bölümünü analiz etmeye başlayalım.

İlk tercih için çift ve üçlü penetrasyon videoları yerleştirmeye karar verdik. Aynı anda iki ya da üç erkek tarafından becerilen bir kadının çok erotik bir sahne olduğunu düşünüyoruz. Bu normal çift cinsiyetiyle ilgili değil. Bu bölümde, birkaç erkek tarafından becerilen gerçek slutty kadınlarının birçok videosunu bulabilirsiniz. Temelde çift ve üçlü penetrasyonlar. Şimdi xxx bölümünde ne tür bir videoyu deneyeceğinizi anladığınıza göre, mevcut diğer video türlerini gözden geçiriyoruz.

Anal ve vajinal fisting videoları. Her şeyi ağzına sokan yalnız kadınlar. Amcıklarının genişlemesi ve kıç deliği olan gerçek dişiler, dirençlerini zorlarlar. Yayımlanmayan aşırı fisting sahneleri. Çocuklar bile xxx'in bu bölümünün kahramanlarıdır. Mesela, güzel bir pasif çocuğun köpek tarzına sokulduğu ve kıçını kadının yumruğundan vurduğu porno bir video gördünüz mü? Bu, bu bölümde bulacağınız türden bir video.

Ancak xxx porno videolarını ziyaret etmeye devam ederek, hem kadınlar hem de erkekler için sunum ve hakimiyet videolarına bir göz atmanızı öneririz. Burada kölelik, aşağılanma ve teslimiyetle seks hakkında konuşuyoruz. Bu metres ve köleler alemidir. Birincisi, eşine hükmetmeyi seven kadınlar. Kelepçelerdeki gerçek sahneler, sant'andrea'nın kırbaçları ve haçları, karmaşık bir erotik senaryonun kahramanları ve keşfedilecek her şeydir. Mutlak efendilerinin en utanç verici ve karmaşık köleleri, yapmalarını emrettiği şeyi yapar. Bu xxx kategorisinde ayrıca gerçek istismar ve tehdit altındaki gerçek becerilerin videolarını da dahil ettik.

Ama neden ayrıca fetiş porno videolarımızın xxx bölümüne de girmiyorsunuz? Kadın ayağının yüceltilmesinden tapmaya, koklamaya ve sikişmeye, adet kadınlarıyla seks sahnelerine, külot ve kirli iç çamaşırlarına kadar. En çok talep edilen ve niş sert türlerden biri aslında kullanılanınkidir. Erkekler, yaşayan bir kadın hakkında bilgi sahibi olduklarında kadınlarını severler.

Belirli bir porno videosu ve trans'u gören herkes tarafından aranan ve aranan kullanıcılar tarafından çok aranan. Trans seks, insan doğasının istediği şekilde ve seks hayranlarının kullanımı ve tüketimi için şekillendiği bir alternatif seks türüdür. Ne beklemeli? Sitemizin xxx bölümünde yer alan yazılar, altensiyel cinsiyet ve çok ilgi çekici gerçek çabalar yaşamaya başlar. Porno video izlemenin yeni bir yolu kesinlikle aşırı hardcore bölümümüzden geçiyor.

Группа в Facebook: Группа ВКонтакте: Происшествия: Политика: Экономика: Туризм: Энергетика,ЖКХ,Транспорт: Рыба и экология: Общество: Связь и СМИ: Анонс: Аналитика: Дальний Восток и Арктика: Странная жизнь: Спорт: Банки: Культура и Религия: АбзацЪ: АНТИкоррупция: Выборы: Соцсети/Видео: ЗОЖ-красота-йога:

 

АТБ не удалось всучить чужой вексель своему вкладчику - суд признал сделку недействительной

Fri, 12 Jul 2019 12:30:24
Азиатско-Тихоокеанскому Банку придется выплатить 1 500 000 рублей по договору купли-продажи простого векселя.

Как рассказали в Камчатском краевом суде, апелляционной инстанцией краевого суда установлено, что О. являлся клиентом ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», имел в нем вклад. При переоформлении договора сотрудник банка убедил О. воспользоваться специальным предложением и вложить денежные средства на определенный срок посредством покупки векселя стоимостью 1 500 000 рублей (сумма вклада), при этом вексель на руки не выдал, а лишь заключил с ним договор хранения названного векселя и акт приема-передачи к договору, где местом его заключения и передачи указан г. Москва.

Сам вексель, являвшийся предметом договора купли-продажи, был приобретен «АТБ» у векселедателя ООО «Финансово-Торговая Компания» в ту же дату в г. Москва, что с учетом территориальной отдаленности и смены часовых поясов исключало возможность его передачи истцу в г. Петропавловске-Камчатском в день заключения договора купли-продажи.

В указанный в договоре срок О. явился в банк с намерением получить вексельную сумму, но ему было отказано. Сотрудники банка мотивировали его тем, что свои обязательства перед О. они выполнили в полном объеме, а свои деньги ему нужно истребовать у векседателя, т.е. у ООО «ФТК».

О. обратился в Петропавловск-Камчатский городской суд с иском о признании договора купли-продажи простого векселя недействительным. Решением суда его исковые требования оставлены без удовлетворения, тогда О. подал апелляцию в краевой суд. В обоснование жалобы указал, что при заключении договора купли-продажи простого векселя он находился под влиянием заблуждения, которое сформировалось у него по причине намеренного умолчания сотрудниками ПАО «АТБ» об обстоятельствах сделки, о которых они обязаны были сообщить ему перед ее заключением. Он не совершил бы сделку, если бы знал о действительном положении дел. Не обладая ни экономическими, ни юридическими познаниями, О. поверил сотруднику банка, полагая, что приобретал банковский продукт, и что вексель являлся формой вклада с более выгодными процентами.

Представитель банка не согласился с жалобой и указал, что в договоре купли-продажи имелась информация о том, что векселедателем являлось ООО «ФТК». Также стороны договорились о том, что передача прав по векселю осуществляется по индоссаменту с указанием покупателя, а «АТБ», как продавец, проставлял индоссамент с оговоркой «без оборота на меня». О природе сделки О. был осведомлен, всю необходимую информацию получил. О рисковом характере деятельности по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами О. был письменно уведомлен в подписанной им Декларации о рисках, согласно которой определено, что «АТБ» не несло ответственности за исполнение обязательств перед векселедержателем по векселю, а также о том, что на денежные средства по приобретаемым ценным бумагам не распространялись положения законодательства о страховании вкладов. Отметил, что вступая в гражданские правоотношения, лицо, помимо материальных благ и преимуществ несет риск возникновения неблагоприятных последствий, которые истец пытается переложить на ответчика.

Суд апелляционной инстанции, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции, изучив материалы гражданского дела, исследовав имеющиеся в деле доказательства, пришел к следующему.

В своем исковом заявлении, О. указал на то, что при возникновении договорных отношений с «АТБ» (ПАО), ответчик ввел его в заблуждение, утверждая, что вексель являлся надежным и доходным вложением денежных средств, которые он намеревался разместить в банке по договору банковского вклада, переоформив уже имеющийся договор банковского вклада; что он считал, что приобретал непосредственно у банка «банковский продукт», связанный со сбережением находящихся на его счету в банке денежных средств.

В качестве основания иска О. указал не на заключение сделки вследствие обмана со стороны продавца, а на свое заблуждение относительно природы сделки и лица, ответственного за ее исполнение, считая, что лицом, обязанным оплачивать вексель, будет являться «АТБ».

Между тем, по указанному основанию заявленные исковые требования судом первой инстанции не рассматривались.

При таком положении при разрешении дела судом первой инстанции неправильно определены обстоятельства, имеющие значение для дела, и, соответственно, не применен закон, подлежащий применению, что на основании п.п. 1,4 ч. 1 ст. 330 ГПК РФ является основанием для отмены решения суда.

В соответствии с п. 1 ст. 178 ГК РФ сделка, совершенная под влиянием заблуждения, может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения, если заблуждение было настолько существенным, что эта сторона, разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершила бы сделку, если бы знала о действительном положении дел.

В силу п. 2 ст. 178 ГК РФ при наличии условий, предусмотренных пунктом 1 вышеуказанной статьи, заблуждение предполагается достаточно существенным, в том числе если:

1) сторона заблуждается в отношении предмета сделки, в частности таких его качеств, которые в обороте рассматриваются как существенные;

2) сторона заблуждается в отношении природы сделки;

Сделкой, совершенной под влиянием заблуждения признается сделка, в которой волеизъявление стороны не соответствует его подлинной воле на момент заключения сделки.

В материалах дела имелись доказательства того, что воля О. на заключение оспариваемого договора купли-продажи сформировалась под влиянием факторов, нарушающих нормальный процесс такого формирования. При отсутствии заблуждения у О. договор купли-продажи не был бы заключен. Также достоверно подтверждалось и то, что договор, подписанный в г. Петропавловске-Камчатском, в день его заключения на руки истцу не передавался.

Таким образом, материалами дела достоверно подтверждалось, что волеизъявлением О. являлось вложение денежных средств именно в банковский продукт, при этом ни договор купли-продажи простого векселя, ни документы, прилагаемые к нему, не позволяли истцу при его подписании в полной мере осознавать правовую природу данной сделки и последствия ее заключения, учитывая то, что О. не владел особой терминологией, не ориентировался в правовом регулировании вексельных сделок.

Доказательств о доведении до О. сотрудником «АТБ» достаточной, полной, понятной информации относительно продажи ценной бумаги с особенностями получения по ней возврата денежных средств, а также информации о лице, обязанном оплатить вексель, ответчиком не представлено.

Таким образом, судебная коллегия пришла к выводу о том, что, совершая действия по заключению договора купли-продажи простого векселя, О. находился под влиянием заблуждения. При этом данное заблуждение являлось существенным, поскольку при заключении вышеназванного договора он, не имея намерения приобрести ценную бумагу, выпущенную ООО «ФТК», заблуждался относительно предмета, природы сделки, а также лица, обязанного оплачивать вексель, полагая, что вексель является формой банковской услуги по сбережению денежных средств вкладчиков банка.

При таком положении, судебной коллегией краевого суда отменено решение суда первой инстанции и удовлетворены исковые требования О. о признании недействительности договора купли-продажи простого векселя между О. и ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»

В порядке применения последствий недействительности сделки краевым судом взыскано с «АТБ» в пользу О. уплаченные по договору денежные средства в размере 1 500 000 рублей, а простой вексель оставлен в распоряжении «АТБ».


Назад | Обсудить в блоге редактора
Реклама:

Последние новости раздела:
Wed, 15 Jan 2020 22:03:17 Списать россиянам 40 млрд рублей долгов по кредитам предложил Жириновский
Mon, 30 Dec 2019 12:38:07 За прошедшие две недели ВТБ одобрил заявки на 1 млрд рублей по дальневосточной ипотеке
Mon, 23 Dec 2019 15:18:26 В рейтинге закредитованности регионов Камчатка заняла 9 место
Fri, 20 Dec 2019 14:35:43 Банк ВТБ в 2019 году выделил 75 млн рублей на развитие детского здравоохранения
Thu, 19 Dec 2019 18:32:54 ВТБ запускает платформу небанковских сервисов для бизнеса
Wed, 18 Dec 2019 12:15:06 АРЧК ДВ отвечает на вопросы о «Дальневосточной ипотеке»
Tue, 17 Dec 2019 12:54:14 Первые кредиты по дальневосточной ипотеке выдал ВТБ
Mon, 16 Dec 2019 17:46:53 ВТБ объявил о начале работы по дальневосточной ипотеке
Thu, 12 Dec 2019 20:53:33 Кредитный портфель ВТБ в Хабаровском крае и ЕАО вырос более чем на четверть
Mon, 09 Dec 2019 20:51:42 Кредитный портфель ВТБ в Магаданской области вырос на 60%
Fri, 06 Dec 2019 17:04:46 ВТБ Лизинг в Якутске начал продажи в лизинг легковых автомобилей
Thu, 05 Dec 2019 12:46:23 ВТБ открыл сервис оплаты по QR-коду через СБП
Wed, 04 Dec 2019 13:26:58 Жители Камчатки смогут пользоваться системой быстрых платежей Банка России
Mon, 02 Dec 2019 18:14:29 ВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,4%
Thu, 28 Nov 2019 17:15:26 Кредитный портфель ВТБ в Приморском крае вырос более чем на 20%
Thu, 21 Nov 2019 17:28:04 Участники форума «Россия Зовет!» обсудили инвестиционный потенциал Дальнего Востока
Wed, 20 Nov 2019 22:44:36 В Центрбанке обсуждали условия финансовой поддержки для социального предпринимательства
Wed, 20 Nov 2019 22:27:44 ВТБ и Правительство Чукотки подписали соглашение о сотрудничестве
Wed, 20 Nov 2019 17:14:09 Жители Камчатки всё реже жалуются на ОСАГО, - Центробанк
Fri, 15 Nov 2019 18:57:14 ВТБ приобрел контрольную долю в сервисе управления недвижимостью «Домиленд»
Thu, 14 Nov 2019 16:25:48 При поддержке ВТБ воспитанники приморского детского дома прошли обучение в театральной академии
Tue, 12 Nov 2019 20:19:04 ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,6%
Tue, 12 Nov 2019 15:12:21 ВТБ выдал более 1 млн «Мультикарт» в этом году
Fri, 08 Nov 2019 10:27:03 ВТБ нарастил портфель привлеченных средств физлиц до 5 трлн рублей
Thu, 31 Oct 2019 12:19:47 Конференция поставщиков Банка России пройдет 13 ноября
Mon, 28 Oct 2019 15:11:12 ВТБ: жители Приморья смогут без комиссии оплачивать взносы на капремонт
Fri, 25 Oct 2019 18:48:55 ВТБ Факторинг подписал первые соглашения на платформе GetFinance

Информация о сайте


Голосование
Кого нужно наказывать за Fake News и неуважение к власти?
никого не наказывать79%
журналистов и блогеров11%
чиновников5%
всех подряд3%
граждан1%
Старт: Mon, 11 Mar 2019 19:06:06.
Опрошено: 87.
Партнеры

Камчатское ВремяКамcity