> На главную страницу
> Добавить в избранное
> Любопытные новости
> Канал в Инстаграм
Ограничение: 16+

 

PORNO

Türkiye'de porno denince akla gelen ilk porno site projesi liderlerinden biri haline geldiğinde, sitemizin ziyaretçilerine en güzel ve en iyi kalitede porno sunma gururu ile devam ediyor.

xxx net bir porno videosunu izlemenin yeni yoludur

Ama üçlü xxx'in porno ve erotik tarzla ilgili her şeyi gösterdiğini biliyor muydunuz. Bu, üç x türkçeyi telaffuz etme yönteminden kaynaklanmaktadır. ecs, ecs, ecs ingilizce olarak üçlü seks sex cinsiyete çok benzer. Pornografi ve cinsiyete ışık tutan bir tür açık ve erotik bir mesaj. Son zamanlarda, yalnızca yetişkinlerin konularıyla ilgilenen yeni internet alanları için bir uzantı yaptılar. Pornografi görüldü ve tüketildi.

Bu nedenle, sitemizin tamamen xxx tanımlayabileceğimiz porno videolara ayrılmış bir bölümü oluşturmaya karar verdik. Bizim için bazen aşırı seks erotik bir tür anlamına gelen bir kısaltma. Bu nedenle sitemizin sadece xxx başlıklı bölümünde, güçlü ve aşırı cinsiyetteki tüm porno videoları eklemeyi seçtik. Fakat yavaş yavaş başlayalım ve sitemizin bölümünü analiz etmeye başlayalım.

İlk tercih için çift ve üçlü penetrasyon videoları yerleştirmeye karar verdik. Aynı anda iki ya da üç erkek tarafından becerilen bir kadının çok erotik bir sahne olduğunu düşünüyoruz. Bu normal çift cinsiyetiyle ilgili değil. Bu bölümde, birkaç erkek tarafından becerilen gerçek slutty kadınlarının birçok videosunu bulabilirsiniz. Temelde çift ve üçlü penetrasyonlar. Şimdi xxx bölümünde ne tür bir videoyu deneyeceğinizi anladığınıza göre, mevcut diğer video türlerini gözden geçiriyoruz.

Anal ve vajinal fisting videoları. Her şeyi ağzına sokan yalnız kadınlar. Amcıklarının genişlemesi ve kıç deliği olan gerçek dişiler, dirençlerini zorlarlar. Yayımlanmayan aşırı fisting sahneleri. Çocuklar bile xxx'in bu bölümünün kahramanlarıdır. Mesela, güzel bir pasif çocuğun köpek tarzına sokulduğu ve kıçını kadının yumruğundan vurduğu porno bir video gördünüz mü? Bu, bu bölümde bulacağınız türden bir video.

Ancak xxx porno videolarını ziyaret etmeye devam ederek, hem kadınlar hem de erkekler için sunum ve hakimiyet videolarına bir göz atmanızı öneririz. Burada kölelik, aşağılanma ve teslimiyetle seks hakkında konuşuyoruz. Bu metres ve köleler alemidir. Birincisi, eşine hükmetmeyi seven kadınlar. Kelepçelerdeki gerçek sahneler, sant'andrea'nın kırbaçları ve haçları, karmaşık bir erotik senaryonun kahramanları ve keşfedilecek her şeydir. Mutlak efendilerinin en utanç verici ve karmaşık köleleri, yapmalarını emrettiği şeyi yapar. Bu xxx kategorisinde ayrıca gerçek istismar ve tehdit altındaki gerçek becerilerin videolarını da dahil ettik.

Ama neden ayrıca fetiş porno videolarımızın xxx bölümüne de girmiyorsunuz? Kadın ayağının yüceltilmesinden tapmaya, koklamaya ve sikişmeye, adet kadınlarıyla seks sahnelerine, külot ve kirli iç çamaşırlarına kadar. En çok talep edilen ve niş sert türlerden biri aslında kullanılanınkidir. Erkekler, yaşayan bir kadın hakkında bilgi sahibi olduklarında kadınlarını severler.

Belirli bir porno videosu ve trans'u gören herkes tarafından aranan ve aranan kullanıcılar tarafından çok aranan. Trans seks, insan doğasının istediği şekilde ve seks hayranlarının kullanımı ve tüketimi için şekillendiği bir alternatif seks türüdür. Ne beklemeli? Sitemizin xxx bölümünde yer alan yazılar, altensiyel cinsiyet ve çok ilgi çekici gerçek çabalar yaşamaya başlar. Porno video izlemenin yeni bir yolu kesinlikle aşırı hardcore bölümümüzden geçiyor.

Группа в Facebook: Группа ВКонтакте: Происшествия: Политика: Экономика: Туризм: Энергетика,ЖКХ,Транспорт: Рыба и экология: Общество: Связь и СМИ: Анонс: Аналитика: Дальний Восток и Арктика: Странная жизнь: Спорт: Банки: Культура и Религия: АбзацЪ: АНТИкоррупция: Выборы: Соцсети/Видео: ЗОЖ-красота-йога:
VTB

 

АТБ не удалось всучить чужой вексель своему вкладчику - суд признал сделку недействительной

Fri, 12 Jul 2019 12:30:24
Азиатско-Тихоокеанскому Банку придется выплатить 1 500 000 рублей по договору купли-продажи простого векселя.

Как рассказали в Камчатском краевом суде, апелляционной инстанцией краевого суда установлено, что О. являлся клиентом ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», имел в нем вклад. При переоформлении договора сотрудник банка убедил О. воспользоваться специальным предложением и вложить денежные средства на определенный срок посредством покупки векселя стоимостью 1 500 000 рублей (сумма вклада), при этом вексель на руки не выдал, а лишь заключил с ним договор хранения названного векселя и акт приема-передачи к договору, где местом его заключения и передачи указан г. Москва.

Сам вексель, являвшийся предметом договора купли-продажи, был приобретен «АТБ» у векселедателя ООО «Финансово-Торговая Компания» в ту же дату в г. Москва, что с учетом территориальной отдаленности и смены часовых поясов исключало возможность его передачи истцу в г. Петропавловске-Камчатском в день заключения договора купли-продажи.

В указанный в договоре срок О. явился в банк с намерением получить вексельную сумму, но ему было отказано. Сотрудники банка мотивировали его тем, что свои обязательства перед О. они выполнили в полном объеме, а свои деньги ему нужно истребовать у векседателя, т.е. у ООО «ФТК».

О. обратился в Петропавловск-Камчатский городской суд с иском о признании договора купли-продажи простого векселя недействительным. Решением суда его исковые требования оставлены без удовлетворения, тогда О. подал апелляцию в краевой суд. В обоснование жалобы указал, что при заключении договора купли-продажи простого векселя он находился под влиянием заблуждения, которое сформировалось у него по причине намеренного умолчания сотрудниками ПАО «АТБ» об обстоятельствах сделки, о которых они обязаны были сообщить ему перед ее заключением. Он не совершил бы сделку, если бы знал о действительном положении дел. Не обладая ни экономическими, ни юридическими познаниями, О. поверил сотруднику банка, полагая, что приобретал банковский продукт, и что вексель являлся формой вклада с более выгодными процентами.

Представитель банка не согласился с жалобой и указал, что в договоре купли-продажи имелась информация о том, что векселедателем являлось ООО «ФТК». Также стороны договорились о том, что передача прав по векселю осуществляется по индоссаменту с указанием покупателя, а «АТБ», как продавец, проставлял индоссамент с оговоркой «без оборота на меня». О природе сделки О. был осведомлен, всю необходимую информацию получил. О рисковом характере деятельности по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами О. был письменно уведомлен в подписанной им Декларации о рисках, согласно которой определено, что «АТБ» не несло ответственности за исполнение обязательств перед векселедержателем по векселю, а также о том, что на денежные средства по приобретаемым ценным бумагам не распространялись положения законодательства о страховании вкладов. Отметил, что вступая в гражданские правоотношения, лицо, помимо материальных благ и преимуществ несет риск возникновения неблагоприятных последствий, которые истец пытается переложить на ответчика.

Суд апелляционной инстанции, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции, изучив материалы гражданского дела, исследовав имеющиеся в деле доказательства, пришел к следующему.

В своем исковом заявлении, О. указал на то, что при возникновении договорных отношений с «АТБ» (ПАО), ответчик ввел его в заблуждение, утверждая, что вексель являлся надежным и доходным вложением денежных средств, которые он намеревался разместить в банке по договору банковского вклада, переоформив уже имеющийся договор банковского вклада; что он считал, что приобретал непосредственно у банка «банковский продукт», связанный со сбережением находящихся на его счету в банке денежных средств.

В качестве основания иска О. указал не на заключение сделки вследствие обмана со стороны продавца, а на свое заблуждение относительно природы сделки и лица, ответственного за ее исполнение, считая, что лицом, обязанным оплачивать вексель, будет являться «АТБ».

Между тем, по указанному основанию заявленные исковые требования судом первой инстанции не рассматривались.

При таком положении при разрешении дела судом первой инстанции неправильно определены обстоятельства, имеющие значение для дела, и, соответственно, не применен закон, подлежащий применению, что на основании п.п. 1,4 ч. 1 ст. 330 ГПК РФ является основанием для отмены решения суда.

В соответствии с п. 1 ст. 178 ГК РФ сделка, совершенная под влиянием заблуждения, может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения, если заблуждение было настолько существенным, что эта сторона, разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершила бы сделку, если бы знала о действительном положении дел.

В силу п. 2 ст. 178 ГК РФ при наличии условий, предусмотренных пунктом 1 вышеуказанной статьи, заблуждение предполагается достаточно существенным, в том числе если:

1) сторона заблуждается в отношении предмета сделки, в частности таких его качеств, которые в обороте рассматриваются как существенные;

2) сторона заблуждается в отношении природы сделки;

Сделкой, совершенной под влиянием заблуждения признается сделка, в которой волеизъявление стороны не соответствует его подлинной воле на момент заключения сделки.

В материалах дела имелись доказательства того, что воля О. на заключение оспариваемого договора купли-продажи сформировалась под влиянием факторов, нарушающих нормальный процесс такого формирования. При отсутствии заблуждения у О. договор купли-продажи не был бы заключен. Также достоверно подтверждалось и то, что договор, подписанный в г. Петропавловске-Камчатском, в день его заключения на руки истцу не передавался.

Таким образом, материалами дела достоверно подтверждалось, что волеизъявлением О. являлось вложение денежных средств именно в банковский продукт, при этом ни договор купли-продажи простого векселя, ни документы, прилагаемые к нему, не позволяли истцу при его подписании в полной мере осознавать правовую природу данной сделки и последствия ее заключения, учитывая то, что О. не владел особой терминологией, не ориентировался в правовом регулировании вексельных сделок.

Доказательств о доведении до О. сотрудником «АТБ» достаточной, полной, понятной информации относительно продажи ценной бумаги с особенностями получения по ней возврата денежных средств, а также информации о лице, обязанном оплатить вексель, ответчиком не представлено.

Таким образом, судебная коллегия пришла к выводу о том, что, совершая действия по заключению договора купли-продажи простого векселя, О. находился под влиянием заблуждения. При этом данное заблуждение являлось существенным, поскольку при заключении вышеназванного договора он, не имея намерения приобрести ценную бумагу, выпущенную ООО «ФТК», заблуждался относительно предмета, природы сделки, а также лица, обязанного оплачивать вексель, полагая, что вексель является формой банковской услуги по сбережению денежных средств вкладчиков банка.

При таком положении, судебной коллегией краевого суда отменено решение суда первой инстанции и удовлетворены исковые требования О. о признании недействительности договора купли-продажи простого векселя между О. и ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»

В порядке применения последствий недействительности сделки краевым судом взыскано с «АТБ» в пользу О. уплаченные по договору денежные средства в размере 1 500 000 рублей, а простой вексель оставлен в распоряжении «АТБ».


Назад | Обсудить в блоге редактора
Реклама:

Последние новости раздела:
Tue, 17 Sep 2019 11:14:39 Банк России на Камчатке снова открывает двери для всех
Mon, 16 Sep 2019 15:44:37 ВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,9%
Fri, 13 Sep 2019 15:41:01 ВТБ-Онлайн запустил накопительный счет «Копилка»
Thu, 12 Sep 2019 22:23:13 Страховой рынок Камчатки: рост выплат по ОСАГО и сокращение договоров КАСКО
Wed, 11 Sep 2019 12:15:42 Дальневосточные клиенты ВТБ на треть увеличили число транзакций по картам во время летнего отдыха за рубежом
Fri, 06 Sep 2019 11:04:12 ВТБ развивает сотрудничество с Администрацией Приморского края
Wed, 04 Sep 2019 23:12:31 ВТБ и ГК «Бриллиант» построят четырехзвездочный отель DoubleTree by Hilton (4*) в Южно-Сахалинске
Wed, 04 Sep 2019 22:31:20 ВТБ развивает сотрудничество с Магаданской областью
Wed, 04 Sep 2019 22:14:24 ВТБ и Амурская область заключили соглашение о сотрудничестве
Wed, 04 Sep 2019 21:28:11 ВТБ и Якутия усиливают поддержку реального сектора экономики региона
Wed, 04 Sep 2019 16:07:08 ВТБ и Камчатский край развивают сотрудничество
Mon, 02 Sep 2019 17:08:21 Льготный кредитный портфель ВТБ в Амурской области превысил 1 млрд рублей
Sat, 31 Aug 2019 00:10:57 На Камчатке увеличился рост ипотечного кредитования - жители полуострова набрали в кредит жилья на 3,5 млрд. рублей
Thu, 29 Aug 2019 21:37:19 ВТБ Факторинг обеспечил прирост всего факторингового рынка Дальнего Востока
Thu, 22 Aug 2019 15:07:05 ВТБ Лизинг передал клиенту первый электромобиль
Wed, 21 Aug 2019 14:41:23 Клиенты НФП ВТБ могут подать заявление на выплату пенсии онлайн
Tue, 20 Aug 2019 14:40:03 ВТБ профинансировал застройщиков на 220 млрд рублей
Mon, 19 Aug 2019 11:29:44 Центробанк: годовая инфляция в ДФО в июле оставалась стабильной
Wed, 14 Aug 2019 14:59:29 Центробанк: на Камчатке выявлено самое большое в стране количество нелегальных страховых брокеров
Wed, 14 Aug 2019 13:39:40 ВТБ открыл собственную Lean-лабораторию
Tue, 13 Aug 2019 15:16:11 ВТБ увеличил время приема платежей для корпоративных клиентов
Mon, 12 Aug 2019 21:35:16 Портфель привлеченных средств ВТБ на Сахалине вырос на 75% с начала года
Mon, 12 Aug 2019 14:43:29 ВТБ запустил в контакт-центре голосового помощника
Wed, 07 Aug 2019 18:46:06 ВТБ запустил программу кредитования СМБ на приобретение коммерческой недвижимости по договору долевого участия
Wed, 07 Aug 2019 12:49:18 Кассиры организаций розничной торговли Камчатки смогут пройти дистанционное обучение в Банке России
Tue, 06 Aug 2019 13:16:12 ВТБ снизил ставки по ипотеке
Mon, 05 Aug 2019 14:19:55 ВТБ выдал 10 млрд рублей на ипотеку с господдержкойИнформация о сайте


Голосование
Кого нужно наказывать за Fake News и неуважение к власти?
никого не наказывать80%
журналистов и блогеров10%
чиновников5%
всех подряд4%
граждан1%
Старт: Mon, 11 Mar 2019 19:06:06.
Опрошено: 82.
Партнеры

Камчатское ВремяКамcity